Joop Atsma 1

'Plannen voor verbetering kunnen het best van onderaf komen'

Joop Atsma

VOTOB

Bekijk hier de video

Joop Atsma is voorzitter van de VOTOB (Vereniging van Tank Opslag Bedrijven). In deze functie werkte hij nauw samen met directeur Sandra de Bont aan plannen die de hele tankopslagsector naar een hoger veiligheidsniveau tilde. Vanuit deze ervaring steunt hij SON van harte.

‘De ontwikkeling en invoering van het ‘VOTOB Safety Plan’ en de ‘Safety Maturity Tool’ hebben enorm bijgedragen aan meer veiligheid bij tankopslagbedrijven. Dat Sandra met SON (Structuur Ontwikkeling Veiligheidscultuur) nu een nieuw initiatief start om ook het werken in andere branches veiliger te maken, juich ik van harte toe. De afgelopen jaren deden zich incidenten voor die illustreren dat je nooit genoeg aandacht aan veiligheid kunt besteden’, zegt de oud-staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Zelf doen is altijd beter dan opgelegd krijgen

‘De tankopslagbedrijven hebben de laatste tien jaar enorm geïnvesteerd in veiligheid en veiligheidsbewustzijn en hebben daarbij strenge eisen aan zichzelf gesteld. Ik denk dat dit een mooi voorbeeld is van hoe een branche dit zelf heeft gerealiseerd. Het is niet van bovenaf opgelegd door de overheid of een toezichtbouder, het kwam van onderop en dat heeft altijd de voorkeur. Dit geldt ook voor andere sectoren.’

Veiligheid is het waard

‘Veiligheid is ook een belangrijk onderwerp als het gaat om de branche van zonnepanelen waar nu de eerste focus van SON op ligt. Ik weet uit ervaring hoe goed het kan werken als een aantal bedrijven het voortouw neemt, kennis deelt en met verbetervoorstellen komt die daarna breed worden omarmd. Ik heb alle vertrouwen dat dit principe ook in deze relatief jonge branche waardevol zal blijken. Veiligheid is deze aandacht altijd waard.’